Co je Krav Maga?

Krav maga (volný překlad z hebrejštiny zní „boj zblízka“) je dnes považován za celosvětově nejefektivnější systém sebeobrany, čemuž nasvědčuje i množství speciálních či policejních jednotek a armád, které tento systém s velkým úspěchem využívají. Jde kupříkladu o vojenské i policejní složky státu Izrael, americké federální organizace FBI, CIA, DEA, armádní složky a policejní SWAT týmy v celé řadě převážně evropských států.

Krav maga je založena na intuitivních lidských reakcích ve stresující bojové situaci a je díky tomu přirozeně zapamatovatelná, k čemuž přispívají i způsoby tréninku a důkladná postupná výuka, která je koncipována pro žáky různého věku, pohlaví i fyzické síly. Cílem tohoto systému je naučit každého bez ohledu na tyto předpoklady obranu proti nejrůznějším druhům útoku založeným na reálných situacích. Kromě „pouhých“ metod obrany proti jednotlivým útokům je součástí výuky i trénink celkové fyzické kondice, povědomí o okolí, obrany v různých typech prostředí, rychlosti reakce ve stresové situaci a v neposlední řadě vyhýbání se konfliktům. Jde o sebeobranný systém, nikoli bojový sport – od nich se liší tím, že zde nejde o dodržování daných pravidel, ale efektivní obranu proti útoku tak, jak by mohl probíhat ve skutečnosti.

Armádní, policejní i civilní systém vycházejí ze společných základů vytvořených Imim Lichtenfeldem, techniky jsou však přizpůsobeny situacím, do nichž se každá skupina může dostat, a předpokládanému výsledku – tedy rychlému zneškodnění nepřítele u vojáků, zajištění útočníka u policie a obraně a útěku do bezpečí v případě civilistů. Krav maga se tak hodí jak pro celé spektrum profesionálních ozbrojených složek, tak pro bezpečnostní agentury i pro ochranu sebe sama a svých blízkých v civilním sektoru. Kromě znalostí vyhýbání se potenciálním konfliktním situacím a sebeobrany může studentům rychle přinést také výrazné zlepšení kondice, výdrže a práce s vlastním tělem.

Historie

Zakladatel krav magy Imi Lichtenfeld vyvíjel tento systém postupně již od 30. let, kdy se účastnil obrany bratislavské židovské čtvrti proti sílícím antisemitským útokům, k oficiálnímu založení však došlo po Lichtenfeldově emigraci do Palestiny a po vzniku státu Izraele v roce 1948. Nově vzniklý stát se již po svém založení musel aktivně bránit válečným střetům se sousedními zeměmi. Výcvik vojáků musel být rychlý a zároveň efektivní – a zde se uplatnila Lichtenfeldova krav maga, kterou vyučoval elitní židovské jednotky již před koncem 2. světové války. Později po svém dochodu z aktivní vojenské služby Lichtenfeld modifikoval systém krav magy i pro civilní a policejní využití a metody jsou nadále rozvíjeny současnými mistry.

Čím se krav maga liší od bojových umění?

Většina bojových umění adepty nepřipravuje na reálné situace, ke kterým nedochází v kontrolovaných a dobře známých podmínkách tělocvičen ve chvíli, kdy je očekáváte a dohlíží na vás trenér. Krav maga se snaží vás připravit na útoky, které jsou náhlé a v nečekaném prostředí, na situace, ke kterým může docházet ve skutečném životě a prostředí, ve kterém často nemůžeme kamkoli uhnout či utéct a kde třeba musíme i chránit své blízké.

Trénink je tak koncipován tím způsobem, aby vás takříkajíc připravil na neočekávatelné. Nelze zajistit, aby byl člověk vždy dokonale připraven na cokoli, lze se však naučit rychle zvládat a překonávat počáteční šok, vyrovnat se s příznaky paniky, zhoršenými motorickými schopnostmi v důsledku únavy, požití alkoholu či zranění, s dezorientací aj. Techniky krav magy byly vytvořeny pro reálné situace a každodenně přinášejí úspěšnou obranu ve vojenském, policejním i civilním sektoru napříč celým světem.

Základní principy

  • Způsobení protivníkovi co nejvíce škod v co nejkratším čase
  • Přejití z obrany do útoku simultánně či v co nejkratším čase
  • Využití veškerých dostupných prostředků k získání výhody při střetu s protivníkem